Hållbara samhällsbidrag

Samarbete är avgörande

Hållbara samhällsbidrag

Vilka är de globala utmaningarna?

  • Branschövergripande utmaningar inom hållbarhet och insyn i leveranskedjan.
  • Globala ojämlikheter i tillgång till vård och mediciner.

Hur kan vi bidra?

Som ett litet läkemedelsföretag är vi ödmjuka inför det faktum att globala utmaningar endast kan hanteras i samarbete med andra. Därför är det en prioritet att delta i branschinitiativ för att lära och dela med sig av kunskap för att driva på förändringar. Vi följer noga utvecklingen inom till exempel Pharmaceutical Supply Chain Initiative och svenska Läkemedelsverkets ’Kunskapscentrum för läkemedel i miljön’.

Vi ser det också som vårt ansvar att bidra till att ta itu med globala ojämlikheter inom hälso- och sjukvårdssektorn så gott vi kan. Vi deltar därför i ett internationellt projekt för att stödja en mer jämlik global tillgång till hälsa. Sedan 2015 har CampusPharma deltagit i utvecklingen och utbyggnaden av kliniken La Grace som ligger i Muanda i Demokratiska republiken Kongo (DRK).

Idag har kliniken 25 anställda (läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och annan vårdpersonal), 50 vårdplatser och tar emot cirka 100 patientbesök varje dag. CampusPharma har tillhandahållit, och kommer att fortsätta tillhandahålla, förnödenheter till kliniken.

Långsiktiga mål (2030)Bidrag till de globala målen
Vi deltar i branschinitiativ för att dela kunskap och driva på förändring.
Vi deltar i internationella projekt för att stödja en mer jämlik global tillgång till hälsa.