Prionelle och Prionelle 28

Prionelle/ Prionelle 28 är ett kombinerat p-piller som innehåller 150 mikrogram levonorgestrel och 30 mikrogram etinylestradiol.

P-piller som innehåller gestagenet levonorgestrel rekommenderas av Läkemedelsverket som förstahandsval vid förstagångsförskrivning av kombinerade p-piller1

Prionelle och Prionelle 28 ingår i läkemedelsförmånen.

Prionelle/Prionelle 28 är en generisk kopia av Neovletta/Neovletta 28.

För mer information se lakemedelsverket.se 

Ref. 1. Information från Läkemedelsverket 2:2014.

Prionelle21 blister

Prionelle 28 blister

Prionelle/ Prionelle 28 (150 mikrogram levonorgestrel, 30 mikrogram etinylestradiol), tabletter, kombinerat p-piller. Rx. F. ATC-kod G03AA07Indikation: Antikonception för kvinnor. Varningar och begränsningar: Vid beslut att förskriva Prionelle/Prionelle 28 ska den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas, framför allt de för venös tromboembolism (VTE) och risken för VTE med Prionelle/Prionelle 28 jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel. Förpackning: Prionelle, kartor med 21 aktiva tabletter. 3×21, 13×21. Prionelle 28, kartor med 28 tabletter, varje karta innehåller 21 aktiva tabletter och 7 placebotabletter. 3×28, 13×28. För senaste version av produktresumé klicka här. För ytterligare information se www.lakemedelsverket.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se