Neurologi

CampusPharma tillhandahåller ett antal läkemedel inom terapiområdet neurologi.

ALS

Amyotrofisk lateral skleros, är namnet för en grupp neurodegenerativa sjukdomar som kännetecknas av att de nervceller som styr skelettmusklerna dör. Detta leder till muskelförtvining och förlamning. Läkemedlet Teglutik (riluzol) kan göra att sjukdomen utvecklas något långsammare.

För mer information

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är i huvudsak en rörelsestörning men medför många icke-motoriska symtom. Autonom dysfunktion kan t ex medföra ortostatisk hypotension. Ortostatisk hypotension innebär sänkning av systemiskt blodtryck i stående. Cerebral hypoperfusion kan ge upphov till symtom som yrsel eller synkope. För behandling av vuxna med svår ortostatisk hypotoni på grund av autonom dysfunktion finns Hypotron (midodrin).

För mer information

Nedsatt salivkontroll

Nedsatt salivkontroll, salivläckage (dregling/sialorrhea/hypersalivation) förekommer vid medfödda och förvärvade neurologiska och neuromuskulära hälsotillstånd. Personer med salivläckage har vanligtvis även andra orofaciala funktionsnedsättningar som dysartri, dysfagi och utslätad mimik. För symtomatisk behandling av allvarlig kronisk dregling hos barn och ungdomar från 3 års ålder med kroniska neurologiska sjukdomar finns Rybrila (glykopyrrioniumbromid).

För mer information