Savene

Savene är ett läkemedel som används då vissa cancerläkemedel, som ges intravenöst, hamnat utanför kärlet. Det är en allvarlig komplikation som kan ge svåra vävnadsskador. Savene används för att minska den vävnadsskada som kan uppstå.

Produkten lagerhålls på sjukhus då användning kräver omedelbar tillgång till produkten.

För mer information, se Läkemedelsverket