Cliovelle

Cliovelle® är ett Activelle-generikum (1 mg estradiol och 0,5 mg noretisteron) för behandling av östrogenbristsymtom hos kvinnor mer än ett år efter menopaus.

Cliovelle ingår i läkemedelsförmånen och är utbytbart mot Activelle filmdragerade tabletter.

Cliovelle består av 28 tabletter (kalenderförpackning) som innehåller två olika hormoner, östrogen (estradiol) och gestagen (noretisteron). Varje tablett innehåller 1 mg estradiol och 0,5 mg noretisteron. En tablett intas varje dag utan uppehåll, helst vid samma tid på dygnet.

Cliovelle blister

Cliovelle vid behandling av östrogenbrist

Cliovelle används till kvinnor med intakt livmoder för att behandla symtom på östrogenbrist mer än ett år efter menopaus. Behandlingen benämns även HRT (Hormone Replacement Therapy).

Östrogenbehandling av typiska besvär ger full effekt inom några veckors behandling. Cliovelle kan också användas för att förebygga benskörhet (osteoporos) hos kvinnor som efter klimakteriet har en ökad risk för frakturer och som av någon anledning inte kan använda andra läkemedel som rekommenderas vid benskörhet.

Cliovelle® (1mg/0,5mg estradiol/noretisteronacetat), tabletter, gestagener och östrogener i fasta kombinationer. Receptbelagt läkemedel med subvention. Indikation: Substitutionsbehandling (HRT) av östrogenbristsymtom till kvinnor mer än 1 år efter menopaus. Förebyggande av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för framtida frakturer där andra behandlingsalternativ ej kan användas. Varningar och begränsningar: Risk/nytta balansen utvärderas en gång om året. Den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas gällande risk för venös tromboembolism (VTE). Kontraindikationer: Känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer, känd eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t.ex. endometriecancer). Se produktresumén för mer information om varningar och kontraindikationer. Biverkningar: Vanligast är vaginalblödningar och smärta/ömhet i brösten, vilket rapporterades hos cirka 10–20% av användarna. För senaste version av produktresumé klicka här. För ytterligare information samt priser  se www.fass.se. CampusPharma AB www.campuspharma.se.