Cliovelle

Cliovelle® är ett Activelle-generikum (1 mg estradiol och 0,5 mg noretisteron) för behandling av symtom på östrogenbrist mer än ett år efter menopaus.

Cliovelle ingår i läkemedelsförmånen och är utbytbart mot Activelle filmdragerade tabletter.

Cliovelle består av 28 tabletter (kalenderförpackning) som innehåller två olika hormoner, östrogen (estradiol) och gestagen (noretisteron). Varje tablett innehåller 1 mg estradiol och 0,5 mg noretisteron. En tablett intas varje dag utan uppehåll, helst vid samma tid på dygnet.

Cliovelle blister

Cliovelle vid behandling av östrogenbrist

Cliovelle används till kvinnor med intakt livmoder för att behandla symtom på östrogenbrist mer än ett år efter menopaus. Behandlingen benämns även HRT (Hormone Replacement Therapy).

Östrogenbehandling av typiska besvär ger full effekt inom några veckors behandling. Cliovelle kan också användas för att förebygga benskörhet (osteoporos) hos kvinnor som efter klimakteriet har en ökad risk för frakturer och som av någon anledning inte kan använda andra läkemedel som rekommenderas vid benskörhet.

 

Cliovelle®. Gestagen i kombination med estrogen (1 mg estradiol + 0,5 mg noretisteronacetat), tabletter. Rx. F. ATC-kod G03FA01. Indikationer: Substitutionsbehandling (HRT) av östrogenbristsymtom till kvinnor mer än 1 år efter menopaus. Förebyggande av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för framtida fraktur, om de inte tål eller har kontraindikationer mot andra läkemedel godkända för att förebygga osteoporos. Förpackning: Tablettkartor med 28 aktiva tabletter (3 x 28 st). Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta balansen göras en gång om året. HRT ska endast fortsätta så länge nyttan överväger riskerna. Senaste översyn av produktresumé: 2019-01-28. För ytterligare information se www.lakemedelsverket.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se.