Cliovelle

Cliovelle® är ett Activelle-generikum (1 mg estradiol och 0,5 mg noretisteron) för behandling av symtom på östrogenbrist mer än ett år efter menopaus.

Cliovelle ingår i läkemedelsförmånen och är utbytbart mot Activelle filmdragerade tabletter.

Cliovelle består av 28 tabletter (kalenderförpackning) som innehåller två olika hormoner, östrogen (estradiol) och gestagen (noretisteron). Varje tablett innehåller 1 mg estradiol och 0,5 mg noretisteron. En tablett intas varje dag utan uppehåll, helst vid samma tid på dygnet.

Cliovelle blister

Cliovelle vid behandling av östrogenbrist

Cliovelle används till kvinnor med intakt livmoder för att behandla symtom på östrogenbrist mer än ett år efter menopaus. Behandlingen benämns även HRT (Hormone Replacement Therapy).

Östrogenbehandling av typiska besvär ger full effekt inom några veckors behandling. Cliovelle kan också användas för att förebygga benskörhet (osteoporos) hos kvinnor som efter klimakteriet har en ökad risk för frakturer och som av någon anledning inte kan använda andra läkemedel som rekommenderas vid benskörhet.

 

Amorest 28 (250 mikrogram norgestimat, 35 mikrogram etinylestradiol), tabletter, gestagener + östrogener i fasta kombinationer. Receptbelagt läkemedel med subvention.  Indikation: Antikonception för kvinnor. Varningar och begränsningar: Vid beslut att förskriva Amorest 28 ska den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas, framför allt gällande venös tromboembolism (VTE). Patienten ska omedelbart kontakta läkare vid uppkomst av ovanliga symtom såsom smärtor i bröst eller i benen. Se produktresumén för mer information om riskfaktorer och symtom på blodpropp. Biverkningar: Huvudvärk, menstruationsrubbningar och illamående. Produktresumé uppdaterad 2021-09-29. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. CampusPharma AB, www.campuspharma.se