Virafosc

Virafosc innehåller den aktiva substansen foskarnet. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas virushämmande medel och det verkar genom att det hindrar virus från att föröka sig.

Virafosc används hos vuxna för att behandla följande infektioner orsakade av ett virus som kallas cytomegalovirus (CMV):

  • En ögoninfektion orsakad av ett virus hos personer med aids. Infektionen kallas även CMVretinit.
  • CMV-infektioner i organ i mag-tarmkanalen hos personer med aids.
  • CMV-viremi eller -sjukdom. Virafosc ges till personer med CMV-infektion efter en benmärgstransplantation. I medicinska termer benämns benmärgstransplantation även hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT). Infektionen kan orsaka sjukdomar i vilket organ som helst och kan ibland upptäckas innan patienten känner av några sjukdomstecken. Detta kallas CMV-viremi.

 Virafosc används också för att behandla infektioner orsakade av ett virus som kallas herpes simplexvirus (HSV). Det ges till personer med HSV som har ett nedsatt immunförsvar och vars HSV inte har

blivit bättre efter behandling med ett läkemedel som kallas aciklovir.

För mer information, se Läkemedelsverket