Torra Slemhinnor

Torra Slemhinnor

Tablett, kräm eller gel?

Klimakteriet

Svettningar och värmevallningar är övergående klimakteriebesvär som behandlas under begränsad tid. Torra slemhinnor är bestående besvär som kan behandlas livet ut.

När östrogenproduktionen gradvis sjunker i klimakteriet drabbas flertalet kvinnor av övergångsbesvär i någon form. Mensen blir ofta oregelbunden och upphör vid en snittålder av 51-52 år (menopausen) och omkring 75 procent drabbas av nattliga svettningar, plötsliga värmevallningar och hjärtklappning. Dessa besvär är övergående, medan andra besvär, t.ex. torra och sköra slemhinnor i underlivet, ofta består livet ut.1

Torra, sköra slemhinnor (vaginal atrofi)

Östrogen underlättar blodcirkulationen, håller slemhinnor fuktiga och tjocka och skyddar underlivet mot infektioner. När östrogenproduktionen minskar i klimakteriet blir slemhinnorna tunna och ömtåliga och elasticiteten i vävnaderna minskar (vaginal/urogenital atrofi). Samtidigt försvinner laktobacillfloran, pH stiger och det naturliga skyddet mot sjukdomsalstrande bakterier förloras.

Urogenital atrofi förekommer hos 20-50 procent av alla kvinnor vid menopaus och kulminerar några år senare. Problemet ger upphov till sveda, klåda, irritation och obehag vid samlag. Besvären är bestående om inte behandling sätts in.1

Symtom från underlivet vid vaginal atrofi

 • Torrhetskänsla
 • Ont vid samlag (dyspareuni)
 • Ytliga blödningar
 • Flytningar pga. infektioner
 • Sveda vid vattenkastning
 • Täta trängningar
 • Urinvägsinfektioner
 • Urinvägsinkontinens

HRT i lågdos för torra slemhinnor

Slemhinnorna i underlivet är ytterst känsliga för östrogen och man har visat att mycket låga doser vaginalt östrogen är tillräckligt för att få en lindring av symtomen. Genom att dosen östrogen är så låg är risken för cancer försumbar.

Det är viktigt att fortsätta med att ta östrogen annars återkommer symtomen. Det är därför av stor betydelse att kvinnan känner sig trygg med sin behandling och använder en beredningsform som passar henne.

Idag finns lågdoserade behandlingsalternativ som kan fortsätta så länge nyttan överväger riskerna. 2

Läs mer om Blissel® (0,05 mg estriol) vaginalgel

Läs mer om Estrokad® (0,03 mg estriol) Vagitorier

Värmevallningar och svettningar är övergångsbesvär

De sjunkande östrogennivåerna påverkar kroppens termostat så att den ställer in sig på en lägre temperatur. Därmed uppstår vasomotoriska symtom som värmevallningar, svettningar och hjärtklappning. Bristen på östrogen kan också ge upphov till störd nattsömn, trötthet och nedstämdhet. Symtomen kan vara besvärliga, men de går över. 1

Klimakteriet symtom som är övergående

 • Oregelbundna blödningar
 • Värmevallningar
 • Svettningar
 • Hjärtklappning

HRT mot postmenopausala övergångsbesvär

Kombinerad behandling med både östrogen och gestagen (HRT) är ofta effektiv mot oregelbunden mens och vasomotoriska symtom. HRT finns som tabletter, plåster eller gel. Eftersom risken att få bröstcancer kan öka något om man använder HRT i många år, ska behandlingen tas under en begränsad tid.

Cliovelle (estradiol 1 mg/noretisteronacetat 0,5 mg) är en HRT i tablettform för behandling av postmenopausala besvär som svettningar och värmevallningar. Cliovelle kan också användas för att förebygga osteoporos. 3

Läs mer om Cliovelle.

Referenser: 1. SBU Rapport 159, maj 2002. Kapitel 4. Behandling av symtom vid klimakteriebesvär. www.sbu.se 2. Behandling med HRT. Information från Läkemedelsverket. 3:2004. 3. Produktresumé Cliovelle. www.lakemedelsverket.se