Hypotron (midodrin)

Hypotron är ett läkemedel som höjer blodtrycket och det används för att behandla vissa svåra former av lågt blodtryck hos vuxna när andra behandlingar inte har gett effekt.

Hypotron tabletter finns i styrkorna 2,5, 5 och 10 mg och förpackningsstorlek 100 st

För mer information, se Läkemedelsverket

Hypotron (2,5 mg, 5 mg och 10 mg midodrinhydroklorid), tabletter, medel vid hjärtsjukdomar, adrenerga och dopaminerga medel. Rx, F. Indikation: Hypotron är avsett för behandling av vuxna med svår ortostatisk hypotoni på grund av autonom dysfunktion när andra åtgärder och behandlingar är otillräckliga. Varningar och begränsningar: Svår ortostatisk hypotoni med hypertoni i liggande. Om hypertoni inte avtar genom dosminskning måste midrodrinbehandlingen avbrytas. Patienter ska uppmanas att omedelbart rapportera symtom på hypertoni i liggande såsom bröstsmärta, palpitationer, andnöd, huvudvärk och dimsyn, samt övervakas för dessa biverkningar av behandlande läkare. Administrering av midodrin kan leda till en sänkning av hjärtfrekvensen så försiktighet rekommenderas om midodrin används samtidigt med medel som direkt eller indirekt minskar hjärtfrekvensen. Försiktighet ska iakttas hos patienter med ateroskleros eller prostatasjukdom. Biverkningar: De vanligaste biverkningarna (≥ 1/10) är piloerektion (gåshud), klåda i hårbotten och dysuri. Produktresumé uppdaterad 2022-05-18. För mer information se www.fass.se eller kontakta CampusPharma AB, www.campuspharma.se