CampusPharma Health Projects

CampusPharma Health Projects

Vad är CampusPharma Health Projects?

Som en del av företagets sociala engagemang har vi valt att samarbeta och stödja en sjukvårdsklinik i Kongo-Kinshasa. Kliniken ligger i  Muanda, en mindre stad i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRK).

Kliniken heter La Grace (som på franska betyder ”tack vare”) och är idag en fungerande sjukvårdsklinik jämfört de samhällsförhållanden som råder i denna del av världen. Kliniken startade 1991 genom initiativ av en läkare och entreprenör vid namn Paul Mbonga. Vid starten bestod kliniken av ett rum för konsultation, ett litet laboratorium och ett par sängar där patienter kunde läggas in för kortvarig observation.

Trots påtagliga utmaningar under 90-talet är La Grace idag en mindre sjukvårdsklinik med plats för ett 50-tal inneliggande patienter och en poliklinisk verksamhet som tar emot upp till 100 patienter per dygn. Kliniken har ca 25 anställda bestående av läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Tack vare ”La Grace” får många människor tillgång till bra sjukvård.

CampusPharmas huvudsakliga engagemang består i att på olika sätt medverka vid utveckling och expansion av La Grace, till exempel investeringar i form av kapital och kunskap. Behovet av en välfungerande sjukvård i detta land är stort och med klinikens historia tror vi det finns bra förutsättningar för en ny framtida expansion. En ny klinik invigdes i juni 2015 och knappt ett år senare är de flesta funktioner i bruk. Den nya kliniken är i stort sett utrustad med sjukvårdsmaterial från Sverige där CampusPharma bidragit.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller vara med och bidra!