Vinelle

Vinelle är ett östrogenfritt p-piller som innehåller gestagenet desogestrel, för kvinnor som inte kan eller vill använda östrogen och eventuellt för kvinnor som ammar.

Vinelle ingår i läkemedelsförmånen.

Vinelle är en generisk kopia av Cerazette (75 mikrogram desogestrel)

För mer information se Läkemedelsverket

Vinelle blister

Vinelle (75 mikrogram desogestrel), tabletter, gestagener. Receptbelagt läkemedel med subvention. Indikation: Antikonception. Varningar och begränsningar: Studier har visat ett samband mellan användning av kombinerade p-piller (p-piller innehållande gestagen och östrogen) och en ökad incidens av venös tromboembolism (djup ventrombos och lungemboli). Den kliniska betydelsen för detta fynd när desogestrel används som antikonception utan en östrogen komponent är okänd, men behandlingen med Vinelle ska avbrytas vid trombos. Biverkningar: Huvudvärk, humörförändringar, nedstämdhet, minskad sexuell lust, illamående, akne, smärtor i brösten, oregelbundna blödningar, utebliven blödning och viktökning. För senaste version av produktresumé klicka här. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. CampusPharma AB, www.campuspharma.se