Vinelle

Vinelle är ett östrogenfritt p-piller som innehåller gestagenet desogestrel för kvinnor som inte kan eller vill använda östrogen och eventuellt för kvinnor som ammar.

 

Vinelle ingår i läkemedelsförmånen.

Vinelle är en generisk kopia Cerazette (75 mikrogram desogestrel)

För mer information se Läkemedelsverket

Vinelle blister

Vinelle (75 mikrogram desogestrel), tabletter, gestagent p-piller. Rx. F. ATC-kod G03AA11. Indikation: Antikonception för kvinnor. Förpackning: Kartor med 28 tabletter, varje karta innehåller 28 aktiva tabletter. 3×28, 6×28. Produktresumé uppdaterad 2019-09-23. För ytterligare information se www.lakemedelsverket.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se