Vinelle

Vinelle är ett östrogenfritt p-piller som innehåller gestagenet desogestrel för kvinnor som inte kan eller vill använda östrogen och eventuellt för kvinnor som ammar.

Vinelle ingår i läkemedelsförmånen. Vinelle är en generisk kopia Cerazette (75 mikrogram desogestrel) För mer information se Läkemedelsverket Vinelle blister Vinelle (75 mikrogram desogestrel), tabletter, gestagent p-piller. Rx. F. ATC-kod G03AA11. Indikation: Antikonception för kvinnor. Förpackning: Kartor med 28 tabletter, varje karta innehåller 28 aktiva tabletter. 3×28, 6×28. Produktresumé uppdaterad 2021-01-29. För ytterligare information se www.lakemedelsverket.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se