Statraxen

Statraxen (tranexamsyra) är ett injektionsläkemedel som används för prevention och behandling av blödningar orsakade av generell eller lokal fibrinolys hos vuxna och barn över 1 år.

För mer information, se Läkemedelsverket