Antibiotikafritt läkemedel mot bakteriell vaginos

Donaxyl® (dekvaliniumklorid) är lika effektivt som klindamycin och kan användas även av gravida och ammande kvinnor.1,2

Bakteriell vaginos – behandling med Donaxyl1,2

  • Antibiotikafritt läkemedel mot bakteriell vaginos
  • Lika effektivt som klindamycin vaginakräm (2 %)2
  • Vaginaltablett som tas till kvällen i 6 dagar
  • Lämpligt även vid behandling av gravida och ammande
  • Ingår i högkostnadsskyddet och kostar 182,30 kr per behandling

Donaxyl är en antibiotikafri vaginaltablett som löser upp sig i slidan och frisätter den bakteriedödande substansen dekvaliniumklorid. Läkemedlet kan även användas av kvinnor som är gravida eller ammar eftersom upptaget av läkemedlet i kroppen är försumbart.1 

Ur TLV:s utvärdering av Donaxyl:

” … fördelarna med minskad risk för antibiotikaresistens, ökad sortimentsbredd samt säkrare behandlingsalternativ till gravida kvinnor medför ett mervärde både för enskilda patienter och för samhället i stort.” 3

Läs hela TLV:s utvärdering

Flera läkemedelskommittéer har valt att rekommendera Donaxyl vid behandling av bakteriell vaginos

Donaxyl är med på flera läkemedelskommittéers rekommendationslistor; Östergötland, Skåne och Uppsala. Även Västra Götaland tar upp Donaxyl i sina terapiråd.

Donaxyl är lika effektivt som antibiotika

Donaxyl har jämförts med antibiotika (klindamycin vaginalkräm 2 %) i en enkelblind, randomiserad multicenterstudie (non inferiority). Resultatet visar att Donaxyl var minst lika effektivt som klindamycin.2

I studien ingick 321 kvinnor som uppfyllde samtliga fyra Amsels kriterier. Patienterna fick antingen klindamycin vaginalkräm (2 %) i 7 dagar eller Donaxyl vaginaltablett i 6 dagar. Resultatet utvärderades 7 dagar och 25 dagar efter avslutad behandling.2

 

Donaxyl diagram

Minst lika god effekt som klindamycin:2

  • Donaxyl hade minst lika god effekt som klindamycin efter såväl 7 som 25 dagar
  • Donaxyl var jämförbart med klindamycin efter 7 och 25 dagar på alla enskilda Amsels kriterier utom pH som var signifikant lägre med Donaxyl efter 7 dagar (p=0,02)
  • Inga allvarliga biverkningar rapporterades. De vanligaste problemen i båda grupperna var vaginalt obehag och klåda.

Säkerhet med Donaxyl vid behandling av bakteriell vaginos

Donaxyl godkändes första gången 1993, är registrerat i 34 länder och har använts av cirka 8 miljoner kvinnor, varav 2 miljoner var gravida. Vanliga biverkningar som kan förekomma hos 1–10 % av användarna är flytningar, klåda och sveda samt svampinfektion. Donaxyl kan användas under hela graviditeten (klass A).1

Referenser: 1. Produktresumé Donaxyl. www.lakemedelsverket.se. 2. Weissenbacher et al. Gynecol Obstet Invest 2012; 73: 8-15. 3. Bakteriell vaginos www.internetmedicin.se 3. www.tlv.se .

Donaxyl (10 mg dekvaliniumklorid), vaginaltabletter, kinolinderivat. Rx, F. Indikation: behandling av bakteriell vaginos. Varningar och begränsningar: Donaxyl skall inte användas inom 12 timmar före förlossning. För senaste version av produktresumén klicka här. För mer information se www.fass.se eller kontakta CampusPharma AB, www.campuspharma.se.