Antibiotikafritt läkemedel mot bakteriell vaginos

Donaxyl® (dekvaliniumklorid) är lika effektivt som klindamycin och är det mest använda läkemedlet mot bakteriell vaginos i Sverige 1,5

Bakteriell vaginos – behandling med Donaxyl 

  • Receptfritt från våren 2023
  • Antibiotikafritt läkemedel mot bakteriell vaginos
  • Vaginaltablett som tas till kvällen i 6 dagar
  • Kan användas vid behandling av gravida och ammande när kliniskt behov finns2
  • Ingår i högkostnadsskyddet vid receptförskrivning och kostar då 182,30 kr per behandling

Donaxyl är en antibiotikafri vaginaltablett som löser upp sig i slidan och frisätter den bakteriedödande substansen dekvaliniumklorid. Läkemedlet kan även användas av kvinnor som är gravida eller ammar, när kliniskt behov finns, eftersom upptaget av läkemedlet i kroppen är försumbart.2 

Ur TLV:s utvärdering av Donaxyl:

” … fördelarna med minskad risk för antibiotikaresistens, ökad sortimentsbredd samt säkrare behandlingsalternativ till gravida kvinnor medför ett mervärde både för enskilda patienter och för samhället i stort.” 4

Läs hela TLV:s utvärdering

Flera läkemedelskommittéer har valt att rekommendera Donaxyl vid behandling av bakteriell vaginos.

Donaxyl finns med på de flesta läkemedelskommittéers terapiråd i Sverige.

Donaxyl är lika effektivt som antibiotika

Donaxyl har jämförts med antibiotika (klindamycin vaginalkräm 2 %) i en enkelblind, randomiserad multicenterstudie (non inferiority). Resultatet visar att Donaxyl var minst lika effektivt som klindamycin.1

I studien ingick 321 kvinnor som uppfyllde samtliga fyra Amsels kriterier. Patienterna fick antingen klindamycin vaginalkräm (2 %) i 7 dagar eller Donaxyl vaginaltablett i 6 dagar. Resultatet utvärderades 7 dagar och 25 dagar efter avslutad behandling.1

 

Donaxyl diagram

Minst lika god effekt som klindamycin:1

  • Donaxyl hade minst lika god effekt som klindamycin efter såväl 7 som 25 dagar
  • Donaxyl var jämförbart med klindamycin efter 7 och 25 dagar på alla enskilda Amsels kriterier utom pH som var signifikant lägre med Donaxyl efter 7 dagar (p=0,02)
  • Inga allvarliga biverkningar rapporterades. De vanligaste problemen i båda grupperna var vaginalt obehag och klåda.

Säkerhet med Donaxyl vid behandling av bakteriell vaginos

Donaxyl godkändes första gången 1993, är registrerat i 34 länder och har använts av cirka 8 miljoner kvinnor, varav 2 miljoner var gravida. Vanliga biverkningar som kan förekomma hos 1–10 % av användarna är flytningar, klåda och sveda samt svampinfektion. Donaxyl kan användas under graviditet (klass A), när kliniskt behov finns.2

Referenser: 1. Weissenbacher et al. Gynecol Obstet Invest 2012; 73: 8-15. 2. Produktresumé Donaxyl www.lakemedelsverket.se. 3. Bakteriell vaginos www.internetmedicin.se  3. www.tlv.se 4. IQVIA försäljningsdata, Volume MAT juni 2023

Donaxyl (10 mg dekvaliniumklorid), vaginaltabletter, kinolinderivat. OTC (F vid receptförskrivning). Indikation: behandling av bakteriell vaginos. Varningar och begränsningar: Donaxyl skall inte användas inom 12 timmar före förlossning. För senaste version av produktresumén klicka här. För mer information se www.fass.se eller kontakta CampusPharma AB, www.campuspharma.se.