Antibiotikafritt läkemedel mot bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos – behandling med Donaxyl 

  • Receptfritt från våren 2023
  • Antibiotikafritt läkemedel mot bakteriell vaginos
  • Vaginaltablett som tas till kvällen i 6 dagar
  • Kan användas vid behandling av gravida och ammande när kliniskt behov finns1
  • Ingår i högkostnadsskyddet vid receptförskrivning och kostar då 182,30 kr per behandling

Donaxyl är en antibiotikafri vaginaltablett som löser upp sig i slidan och frisätter den bakteriedödande substansen dekvaliniumklorid. Läkemedlet kan även användas av kvinnor som är gravida eller ammar, när kliniskt behov finns, eftersom upptaget av läkemedlet i kroppen är försumbart.1

Ur TLV:s utvärdering av Donaxyl:

” … fördelarna med minskad risk för antibiotikaresistens, ökad sortimentsbredd samt säkrare behandlingsalternativ till gravida kvinnor medför ett mervärde både för enskilda patienter och för samhället i stort.” 2

Läs hela TLV:s utvärdering

Flera läkemedelskommittéer har valt att rekommendera Donaxyl vid behandling av bakteriell vaginos.

Donaxyl finns med på de flesta läkemedelskommittéers terapiråd i Sverige.

Säkerhet med Donaxyl vid behandling av bakteriell vaginos

Donaxyl godkändes första gången 1993, är registrerat i 34 länder och har använts av cirka 8 miljoner kvinnor, varav 2 miljoner var gravida. Vanliga biverkningar som kan förekomma hos 1–10 % av användarna är flytningar, klåda och sveda samt svampinfektion. Donaxyl kan användas under graviditet (klass A), när kliniskt behov finns.1

Referenser: 1. Produktresumé Donaxyl (2017-04-26) www.lakemedelsverket.se. 2. TLV (2014), Donaxyl vaginaltablett ingår i högkostnadsskyddet, https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/arkiv/2014-11-14-donaxyl-vaginaltablett-ingar-i-hogkostnadsskyddet.html [2024-03-22] 

Donaxyl (10 mg dekvaliniumklorid), vaginaltabletter, kinolinderivat. OTC (F vid receptförskrivning). Indikation: Behandling av bakteriell vaginos hos kvinnor mellan 18 och 55 år. Graviditet och amning: Donaxyl kan användas under graviditet och amning om kliniskt behov föreligger. Donaxyl skall inte användas inom 12 timmar före förlossning. Biverkningar: De vanligaste biverkningarna är vaginal svampinfektion, vaginal flytning, vulvovaginal klåda och vulvovaginal sveda. Produktresumén uppdaterad: 2017-04-26. För mer information se www.fass.se eller kontakta CampusPharma AB, www.campuspharma.se.