Hållbart erbjudande

Det föredragna valet i vårt produktsegment.

Hållbart erbjudande

Vilka är de globala utmaningarna?

  • Huvuddelen av läkemedelsbehandling inom kvinnohälsa är hormoner som har hög risk för negativ inverkan på miljön.
  • Specialläkemedel, som används av mindre patientgrupper, riskerar att försvinna från marknaden på grund av dålig lönsamhet.

Hur kan vi bidra?

Vi erbjuder en mer hållbar produktportfölj inom vårt segment genom att tillhandahålla flera produkter med en relativt sett lägre miljöpåverkan. Ett exempel är våra låghormonprodukter, ett annat att vi tillhandahåller ett alternativ till antibiotikabehandling inom kvinnohälsa.

Genom vårt engagemang i specialläkemedel, som används av mindre patientgrupper, bidrar vi till att göra nischprodukter tillgängliga för fler patienter och bidrar positivt till hälsan.

Som läkemedelsföretag utgör vi en länk mellan produktinnovation och forskning, och marknadstillgänglighet. Här kan vi spela en aktiv roll för att förse patienterna med alltmer innovativa produkter som kan vara mer effektiva och/eller ha en lägre miljöpåverkan.

Vi tillhandahåller information och utbildning till hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. Att ha tillgång till information är avgörande för att förstå de olika behandlingsalternativen och produkternas inverkan på både patienternas hälsa, miljön och samhället. Vi tillhandahåller ansvarsfull information om behandlingsalternativ genom våra digitala föreläsningar ”Campus Talks” och vår webbplats.

Långsiktiga mål (2030)Bidrag till de globala målen
Vi erbjuder låghormonprodukter och icke-hormonella produkter för kvinnors hälsa i vår produktportfölj
Vi gör specialläkemedel för små patientgrupper, t.ex. inom neurologi, onkologi och sällsynta sjukdomar, tillgängliga för fler patienter.
Vi tillhandahåller information och utbildning till hälso- och sjukvårdspersonal och patienter.