Amorest 28

Amorest 28 är ett kombinerat p-piller som innehåller 250 mikrogram norgestimat och 35 mikrogram etinylestradiol.

P-piller som innehåller gestagenet norgestimat rekommenderas som ett förstahandsval vid förstagångsförskrivning av kombinerade p-piller1 och är mer östrogenprofilerat än p-piller med levonorgestrel2.

Amorest 28 ingår i läkemedelsförmånen.

För mer information se Lakemedelsverket.se

Ref. 1. Information från Läkemedelsverket 2:2014. 2. Riktlinjer för behandling med hormonella preventivmetoder- Janusinfo, Stockholms läns landsting. www.janusinfo.se 

 

Amorest blister

 

Amorest 28 (250 mikrogram norgestimat, 35 mikrogram etinylestradiol), tabletter, gestagener + östrogener i fasta kombinationer. Rx, F. Indikation: Antikonception för kvinnor. Varningar och begränsningar: Vid beslut att förskriva Amorest 28 ska den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas, framför allt gällande venös tromboembolism (VTE). Patienten ska omedelbart kontakta läkare vid uppkomst av ovanliga symtom såsom smärtor i bröst eller i benen. Se produktresumén för mer information om riskfaktorer och symtom på blodpropp. Biverkningar: Huvudvärk, menstruationsrubbningar, mellanblödningar, smärtsam menstruation, onormal bortfallsblödning, illamående, kräkningar och diarré. För senaste version av produktresumé klicka här. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. CampusPharma AB, www.campuspharma.se