Amorest 28

Amorest 28 är ett kombinerat p-piller som innehåller 250 mikrogram norgestimat och 35 mikrogram etinylestradiol.

P-piller som innehåller gestagenet norgestimat rekommenderas som ett förstahandsval vid förstagångsförskrivning av kombinerade p-piller1 och är mer östrogenprofilerat än p-piller med levonorgestrel2.

 

Amorest 28 ingår i läkemedelsförmånen.

Amorest 28 är en generisk kopia av Cilest.

För mer information se lakemedelsverket.se

Ref. 1. Information från Läkemedelsverket 2:2014. 2. Riktlinjer för behandling med hormonella preventivmetoder- Janusinfo, Stockholms läns landsting. www.janusinfo.se 

 

Amorest blister

 

Amorest 28 (250 mikrogram norgestimat, 35 mikrogram etinylestradiol), tabletter, kombinerat p-piller. Rx. F. ATC-kod G03AA11. Indikation: Antikonception för kvinnor. Varningar och begränsningar: Vid beslut att förskriva Amorest 28 ska den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas, framför allt de för venös tromboembolism (VTE) och risken för VTE med Amorest 28 jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedelFörpackning: Kartor med 28 tabletter, varje karta innehåller 21 aktiva blå tabletter och 7 ljusgröna placebotabletter. 3×28, 6×28. Produktresumé uppdaterad 2019-07-01. För ytterligare information se www.lakemedelsverket.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se