Frågor och svar

Varför ligger vissa läkemedel i foliepåse?

Vissa läkemedel behöver ligga i foliepåse för att skydda läkemedlet mot ljus och/eller fukt. Ett exempel är Vinelle som packas i foliepåse för att skyddas mot ljus då fotostabilitetsstudier har visat att produkten är ljuskänslig om blistret utsätts för ljus under längre tid.   

Varför är kartongen till Amorest 28 så stor?

Amorest 28 packas i en foliepåse innehållande silikagel (påse med torkmedel) som är nödvändig för att produkten ska hålla samma kvalitet under hela sin hållbarhet. Kartongen behöver vara så stor för att den automatiserade förpackningslinjen ska fungera då foliepåse innehållande silikagel och blister tar betydligt mer plats än ett löst blister.

Hur säkerställer CampusPharma att det är hållbara förhållanden på fabrikerna?

Vi är arbetar intensivt med att våra produkter ska tillverkas på ett bra sätt inom vårt projekt Hållbar leveranskedja. Vi följer upp hur våra samarbetspartners arbetar med både sociala och miljömässiga aspekter av hållbarhet och ställer krav på ansvarsfull tillverkning. Partners ombeds att signera vår uppförandekod.

Hur arbetar CampusPharma för att sänka utsläppen av växthusgaser?

  • Företagets tjänstebilar byts löpande ut till elbilar, nu är majoriteten av tjänstebilarna hybrid- och elbilar.
  • Elen till vårt kontor kommer från förnybar energi.
  • Vi väljer i möjligaste mån tåg när vi reser.
  • Vi väljer bort rött kött vid interna och externa möten.

Var tillverkas CampusPharmas läkemedel?

Vi har kontraktstillverkning i ett flertal olika länder: Belgien, Frankrike, Indien, Italien, Kanada, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike.