Campus Talks – Digitala föresläsningar på dina villkor

Campus Talks - Digitala föreläsningar på dina villkor

Campus Talks

Under konceptet Campus Talks arrangerar CampusPharma digitala föreläsningar riktade till vårdpersonal.

Vår tanke är att erbjuda dig som arbetar inom vården återkommande föreläsningar på aktuella teman.

Under lunchtid eller i anslutning till arbetstid arrangerar vi korta kärnfulla föreläsningar, medan våra kvällsföreläsningar oftast är mer djupgående.

De flesta av våra Campus Talks erbjuder interaktivitet med föreläsarna. Dessutom är det oftast möjligt att kunna titta på föreläsningarna i efterhand.

För att kunna erbjuda de mest intressanta och aktuella inriktningarna på våra möten önskar vi en dialog med dig som förskrivare. Vad vill du gärna lära dig mer om? Skicka ett mejl till info@campuspharma.se med förslag på kommande Campus Talks.

Vill du vara säker på att få en inbjudan till kommande Campus Talks, så skicka din mejladress till info@campuspharma.se.