Donaxyl® (dekvaliniumklorid) ingår i läkemedelsförmånen och rekommenderas av flera läkemedelskommittéer

Donaxyl® (dekvaliniumklorid) ingår i läkemedelsförmånen och rekommenderas av flera läkemedelskommittéer

Läs mer

Om bakteriell vaginos

Ställ rätt diagnos med Amsels kriterier och lär dig mer om den antibiotikafria vaginaltabletten som behandlar bakteriell vaginos på 6 dagar.

Bakteriell vaginos är en av de vanligaste orsakerna till vaginalt obehag hos kvinnor som menstruerar, men även kvinnor som passerat menopaus kan drabbas. Vid bakteriell vaginos är bakteriefloran i vagina förändrad. De skyddande laktobacillerna som skapar ett surt pH är undanträngda av andra bakterier, främst anaerober.

Bakteriell vaginos ger emellertid inte bara obehag i form av en obehaglig doft. Den ändrade bakteriesammansättningen försämrar slidans skydd mot infektioner som kan sprida sig till livmoder och äggstockar. Bakteriell vaginos är också kopplat till för tidig förlossning.

Symtom vid bakteriell vaginos

  • Tunn, gråvit illaluktande flytning (som skämd fisk)
  • Lätt klåda i underlivet
  • Sveda kan förekomma
  • Besvären kommer ofta efter samlag eller vid mens

Det vanligaste symtomet är illaluktande, gråvit flytning som påminner om skämd fisk. Ibland kan även klåda och sveda förekomma vilket kan bero på samtidig svampinfektion.

Bakteriell vaginos – diagnos

Diagnosen bakteriell vaginos ställs utifrån kliniska kriterier vid en gynekologisk undersökning och man rekommenderar att 3 av Amsels 4 kriterier ska vara uppfyllda:

Amsels kriterier:

  • Typisk tunn, gråvit, illaluktande flytning (som skämd fisk)
  • Om doften är otydlig, tillsätt en droppe kaliumhydroxid till vaginalsekret på en glasskiva. Detta ger en frisättning av aminer och fiskliknande doft.
  • Gynekologer och experter på bakteriell vaginos rekommenderar att man tittar på flytningen i mikroskop. Vid bakteriell vaginos kan man se att epitelcellen är täckt av många små bakterier, så kallade Clue-celler, och att laktobaciller saknas.
  • Förhöjt pH runt 5, ej över 6.

Bakteriell vaginos ­– behandling

I SFOG´s riktlinjer från 2013 rekommenderas vaginal antibiotikabehandling med klindamycin kräm 2 % eller vagitorier, alternativt metronidazol gel. Trots behandling är recidivrisken vid bakteriell vaginos hög. Behandling med antibiotika har visat förväntad utläkning hos ungefär 50-60 % efter en månad och 20 % efter 2 år.

Donaxyl® (dekvaliniumklorid) är en antibiotikafri, bakteriedödande vaginaltablett som tas till kvällen i 6 dagar. 

Läs mer om Donaxyl

Orsaker till bakteriell vaginos

Orsaken till bakteriell vaginos och varför laktobaciller har trängts undan och ersatts av främst anaeroba bakterier är okänd. Det är också oklart vilken/vilka bakterier som ligger bakom problemet. Huvudmisstänkta är dock Gardnerella vaginalis och den relativt nyupptäckta Apotobium vaginal. Symtomen kommer ofta i samband med menstruation eller samlag. Både blod och sperma är basiska vätskor som kan störa den sura miljön där laktobacillerna trivs.

Bakteriell vaginos drabbar upp till var femte kvinna som har mens och ett aktivt sexliv. Prevalensen vid graviditet och cytologprovtagning är cirka 10 % medan STI mottagningar och abortkliniker kan har rapporterat en prevalens på upp emot 30 %.