Hållbar leveranskedja

Driva på förändring – åtaganden och insyn i leveranskedjan

Hållbar leveranskedja

Vilka är de globala utmaningarna?

  • Liten insyn i leveranskedjan gör det svårt för kunderna att få tillgång till, förstå och validera information om hur produktionskedjan för läkemedel påverkar mänskliga rättigheter och miljön.
  • Läkemedelssektorn bidrar till ohållbara utsläpp.
  • Alla företag måste ta sig an klimatutmaningen. 

Hur kan vi bidra?

Vi är starkt engagerade i att uppnå en hållbar leveranskedja för våra produkter. Det innebär att vi har ambitiösa standarder för att övervaka och visa vår respekt för mänskliga rättigheter och ett etiskt uppförande i vår värdekedja. Det innebär också att minimera klimatpåverkan och föroreningar. Vi vill påverka och stödja våra leverantörer uppströms och delta i insatser nedströms för att minimera den påverkan våra produkter har på miljön.

För att uppnå en hållbar leveranskedja måste läkemedelssektorn förbättra sin insyn så att insatser på ett trovärdigt sätt kan spåras, mätas och verifieras av intressenter. Vi vill uppnå denna insyn genom att tillhandahålla information om:

  • Våra produkters hållbarhetspåverkan i produktionsfasen. Vi uppnår detta genom att efterfråga information i vår leveranskedja med målet att publicera information om våra leverantörer och deras hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsrapport från och med 2025.
  • Vår egen organisations hållbarhetsprestanda, som tillhandahålls på vår hemsida samt i kommande årlig hållbarhetsrapport.
  • Våra produkters miljöpåverkan i användningsfasen, som tillhandahålls i FASS.
Långsiktiga mål (2030)Bidrag till de globala målen
Vi vet och visar hur vi respekterar mänskliga rättigheter. Vi arbetar kontinuerligt för att minska klimatpåverkan och föroreningar från våra produkter.
Vi kommunicerar öppet om leverantörernas och produkternas påverkan och vår egen organisations prestation.