Beställ hem material → här!

Ladda ned material nedan!

Amorest 28

Amorest 28 patientinformation

 

Ladda hem

Amorest 28 patientinformation finns på följande språk:

Svenska

Engelska

Franska

Turkiska

Arabiska

Somaliska

Tigrinja

Thai

Persiska

Estrokad

Estrokad patientinformation

 

Ladda hem

Patientinformation

Natalben

Natalben rekvisitionsblock

 

Ladda hem

Rekvisitionsblock

Natalben Gravid patientinformation

 

Ladda hem

Patientinformation

QR-kod Natalben Gravid

 

Ladda hem

QR-kod (SV)

Bipacksedel Natalben Amning

 

Ladda hem

bipacksedel

Bipacksedel Natalben Gravid

 

Ladda hem

bipacksedel

Prionelle/Prionelle 28

Prionelle patientinformation

 

Ladda hem

Prionelle/Prionelle 28 patientinformation finns på följande språk:

Svenska

Engelska

Franska

Turkiska

Arabiska

Somaliska

Tigrinja

Thai

Persiska 

Vinelle

Patientinformation Vinelle

Ladda hem

Vinelle patientinformation finns på följande språk:

Svenska

Engelska

Franska

Turkiska

Arabiska

Somaliska

Tigrinja

Thai

Persiska