Vi hjälper dig med anskaffning av licensläkemedel

Vi hjälper dig med anskaffning av licensläkemedel

Licensläkemedel– när godkända läkemedel inte räcker till

CampusPharma kan bistå med anskaffning och distribution av licensläkemedel i Norden.

När godkända läkemedel inte räcker till för att tillgodose ett medicinskt behov kan tillgång till ett licensläkemedel* vara livsavgörande. Det kan vara läkemedel:

  • Under utveckling/genomgår kliniska prövningar
  • Som är avregistrerat i det specifika landet
  • Som är registrerat i ett annat land
  • Som ännu inte registrerats i det specifika landet.

Genom en ökad global tillgång till information har efterfrågan på licensläkemedel ökat. I likhet med de flesta av världens länder har länderna i Norden särskilda regler som gör det möjligt att tillhandahålla icke registrerade läkemedel för att uppfylla medicinska behov som inte kan tillgodoses på andra sätt. Det regleras och kontrolleras av de olika Läkemedelsverken.

Vi hjälper dig med anskaffning av licensläkemedel.

CampusPharma kan bistå med anskaffning och distribution av licensläkemedel. Under flera år har vi systematiskt byggt upp ett omfattande kontaktnät av leverantörer i Europa och resten av världen vilket gör att vi kan anskaffa och tillhandahålla licensläkemedel där det föreligger ett medicinskt behov. Vi hjälper till att snabbt och effektivt få fram nödvändig dokumentation för de licensläkemedel vi anskaffar och ser till att alla åtgärder vidtas för att patienten ska få läkemedlet så snabbt som möjligt. Vi lagerhåller ett flertal av våra licensläkemedel hos vår distributör Tamro, vilket möjliggör enkel beställning och leverans.

CampusPharma tar även direkt kontakt med tillverkaren för att söka efter svar på dina frågor när det gäller medicinsk eller annan information om produkten.

Vill du veta mer om hur CampusPharma kan hjälpa dig är du välkommen att kontakta oss:

CampusPharma
Licensavdelningen
Email: info@campuspharma.se
Tel: +46 31 20 50 20

*Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i det land där licensansökan sker. Ett icke godkänt läkemedel får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket beviljat tillstånd.