CampusPharma, ett gynekologiföretag

Kvinnors hälsa under livet

CampusPharma tillhandahåller läkemedel till kvinnor i alla åldrar.

CampusPharma tillhandahåller läkemedel till kvinnor i alla åldrar. Vi har ett brett sortiment av p-piller, där både Prionelle®1 (levonorgestrel/etinylestradiol) och Amorest 28 1(norgestimat/etinylsestradiol) är rekommenderade förstahandsval eftersom preparat med dessa gestagener innebär lägst risk för ventrombos2.

Bakteriell vaginos drabbar huvudsakligen den fertila kvinnan och är en av de vanligaste vaginala infektionerna, till och med vanligare än svamp2. Donaxyl® 10 mg (dekvaliniumklorid) är en antibiotikafri vaginaltablett som har visat lika bra effekt som klindamycin vaginalkräm (2%) och som kan användas under hela graviditeten1,3.

När östrogennivåerna sjunker i samband med klimakteriet är Cliovelle® (noretisteron/estradiol) 1 ett av de vanligaste läkemedlen för att behandla klimakteriesymtom som svettningar och sömnstörningar. Allteftersom östrogennivåerna sjunker ytterligare drabbas mer än 50% av kvinnor av torra slemhinnor. Blissel®1(0,05 mg/g estriol) vaginalgel3 och Estrokad®1(0,03 mg estriol/vagitorie) 3 är båda vaginala läkemedel med mycket låg dos estriol som används vid vaginal torrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Med Blissel har man även visat att den goda effekten på slemhinnorna ger effekt på sexuell funktion vilket i sin tur ger en ökad livskvalité.

Referens. 1. www.lakemedelsverket.se 2. Information från läkemedelsverket 2:2014. 3. Weissenbacher et al. Gynecol Obstet Invest 2012; 73. 8–15. Truter and Graz. Afr. J Pharm Pharmaceutical.

Mer information om produkter hittar du på denna sida alternativ lakemedelsverket.se