Oktreotid

Oktreotid Campus är en syntetisk version av hormonet somatostatin som förekommer naturligt i kroppen. Oktreotid Campus hämmar frisättningen av tillväxthormon samt vissa hormon och sekret från tarmarna.

Oktreotid Campus används för:

  • Symptomatisk behandling och sänkning av plasmanivåer av tillväxthormon (GH) och IGF-1 hos patienter med akromegali där kirurgisk behandling eller strålning inte givit tillfredställande resultat eller där kirurgi är olämpligt.
  • Lindring av symptom associerade med funktionella gastroenteropankreatiska (GEP) endokrina tumörer.
  • Förebyggande av komplikationer efter pankreaskirurgi.
  • Akut behandling för att stoppa blödning och skydda mot blödning orsakad av varicer hos patienter med levercirrhos.
  • Behandling av TSH-utsöndrande hypofysadenom

För mer information, se Läkemedelsverket