Oktreotid

OKTREOTID CAMPUS är en syntetisk version av ett hormon som heter somatostatin och som förekommer naturligt i kroppen. OKTREOTID CAMPUS hämmar frisättningen av tillväxthormon samt vissa hormon och sekret från tarmarna.

 

OKTREOTID CAMPUS används:

  • Symptomatisk behandling och sänkning av plasmanivåer av tillväxthormon (GH) och IGF-1 hos patienter med akromegali där kirurgisk behandling eller strålning inte givit tillfredställande resultat eller där kirurgi är olämpligt.
  • Lindring av symptom associerade med funktionella gastroenteropankreatiska (GEP) endokrina tumörer.
  • Förebyggande av komplikationer efter pankreaskirurgi.
  • Akut behandling för att stoppa blödning och skydda mot blödning orsakad av varicer hos patienter med levercirrhos.
  • Behandling av TSH-utsöndrande hypofysadenom:

  – när utsöndring inte har normaliserats efter kirurgi och/eller strålbehandling ;

  – hos patienter för vilka kirurgi är olämplig;

  – hos patienter som strålas, till dess att strålbehandlingen fått effekt.

För fullständig indikation, se avsnitt 4,1 i SPC

OKTREOTID CAMPUS ges som en subkutan injektion (under huden) eller som en långsam intravenös injektion (i en ven via dropp).

 

Oktreotid Campus. Tillväxthormonhämmare. Rx. F. ATC-kod: H01CB02. Förpackningar: Injektionsvätska, lösning, ampuller 50, 100, 500 µg/ml och injektionsflaska 200 µg/ml. Senaste översyn av produktresumé: 2019-01-14. För ytterligare information, se www.lakemedelsverket.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se.