Estrokad

Lokal behandling med den lägsta östrogendosen

Estrokad® (0,03 mg estriol, vagitorium) är ett receptfritt läkemedel för lokal behandling av torra slemhinnor i underlivet efter klimakteriet.

Torra slemhinnor i underlivet är ett vanligt problem efter klimakteriet och kan leda till olika besvär som sveda, klåda, smärta vid samlag och upprepade underlivsinfektioner. Det kan påverka livskvalitén negativt. Orsaken till torra slemhinnor är oftast östrogenbrist, men slemhinnorna kan återställas med östrogen som tas lokalt i slidan.

Estrokad – östrogen i låg dos

Estrokad är en lokal östrogenbehandling som innehåller en mycket låg dos av östriol. Ett vagitorium innehåller 0,03 mg östriol, vilket är den lägsta dosen och har försumbar påverkan i resten av kroppen. Varför använda mer östrogen än nödvändigt?

Så hjälper Estrokad mot torra slemhinnor i underlivet

Estrokad lindrar symtomen genom att göra slemhinnan i slidan tjockare, fuktigare och mer elastisk. Slidans slemhinna är mycket mottaglig för östrogen. Dessutom gör Estrokad att pH sänks (surare miljö) och att slidans normala bakterieflora återställs. Kontakta läkare innan du använder Estrokad första gången på grund av svårigheten att själv ställa korrekt diagnos.

Praktiskt om Estrokad

Att föra upp ett vagitorium i slidan är lika enkelt som att använda en tampong. Varken applikator eller andra hjälpmedel behövs för att föra upp vagitoriet djupt in i slidan på kvällen strax före sänggåendet. Du börjar med att ta 1 vagitorium varje kväll i 3 veckor för att bygga upp slemhinnan. Därefter använder du 1 vagitorium 2 gånger i veckan, så kallad underhållsbehandling. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3-4 veckor bör läkare uppsökas. Lokal östrogenbehandling är en kontinuerlig behandling – om den avslutas kommer oftast symtomen tillbaka.

  • Om du inte har haft någon östrogenbehandling tidigare räcker 1 förpackning Estrokad i 7 veckor.
  • Om du redan använder ett lokalt östrogen räcker 1 förpackning Estrokad i 15 veckor (underhållsbehandling).

Följ alltid anvisningarna i bipacksedeln innan Estrokad påbörjas.

Vanliga biverkningar

I början av behandlingen när slemhinnorna i underlivet fortfarande är tunna och sköra kan lokal irritation uppkomma, till exempel värmekänsla och klåda, men biverkningarna är ofta övergående och lindriga. Om besvären blir påtagliga, bör läkare kontaktas.

Se professor Bo von Schoultz informationsfilm om torra slemhinnor i underlivet:

Se produktfilm om Estrokad:

 

 

Estrokad (estriol) vagitorium är ett receptfritt läkemedel som används för lokal behandling av vaginala symtom vid östrogenbrist hos kvinnor efter sista regelbundna menstruationen. Konsultera läkare innan du använder Estrokad första gången. Regelbundna läkarkontroller en gång per år rekommenderas. Uppsök läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3-4 veckor efter påbörjad behandling. Läs bipacksedeln noga innan användning. Texten är baserad på bipacksedel godkänd 2022-04-11. CampusPharma AB, www.campuspharma.se