Vårt fokus är kvinnors hälsa genom livet.

Vårt fokus är kvinnors hälsa genom livet.

P-piller

CampusPharma har valt att fokusera på de p-piller som läkemedelsmyndigheterna i Europa rekommenderar som förstahandsval vid förstagångsförskrivning, eftersom dessa p-piller innebär lägst risk för VTE (venös tromboembolism). Prionelle (levonorgestrel + etinylestradiol) och Amorest 28 (norgestimat och etinylestradiol) tillhör denna grupp.

Den vanligaste typen av p-piller är kombinerade p-piller som innehåller de två kvinnliga könshormonerna östrogen och gulkroppshormon (gestagen). Det finns också så kallat östrogenfritt p-piller som endast innehåller gestagen, samt minipiller som innehåller en lägre dos av gestagen. Glömskemarginalen är kortare för minipiller.

P-piller förhindrar ägglossningen så en befruktning inte sker. Dessutom gör det att sekretet i livmoderhalsen blir tjockt och svårgenomträngligt för spermier, samt att livmoderslemhinnan förblir tunn och inte så blodrik, vilket gör att ett ägg inte kan fastna.

Kombinerade p-piller

Kombinerade p-piller finns i kartor med 21 eller 28 tabletter (inkl. placebo). P-piller förhindrar inte bara graviditet, de påverkar också mensblödningarna så att de blir mindre, mer regelbundna och eventuellt mindre smärtsamma än de kanske har varit tidigare. Kombinerade p-piller ger även ett visst skydd mot cancer i äggstockar och i livmoderslemhinna. Även risken för att få en inflammation i äggledarna minskar.

Biverkningar som kan förekomma är bröstspänningar, illamående, huvudvärk, blödningstrassel och humörförändringar. Dessa biverkningar är oftast lindriga och försvinner vanligtvis inom några månader.

Kombinerade p-piller kan ge en ökad risk för blodpropp, men riskökningen är väldigt liten. Kvinnor som har anlag för eller har behandlats för blodpropp bör inte använda kombinerade p-piller.

Läs mer om Amorest 28 och Prionelle.

Östrogenfritt p-piller

Östrogenfritt p-piller innehåller bara gestagen och tas med samma dos dag för dag utan uppehåll. I motsats till kombinerade p-piller kan östrogenfritt p-piller användas till kvinnor som inte tål östrogen eller kvinnor som ammar.

Blödningar blir ofta mera oregelbundna. Vanligast är att de kommer med glesare intervall, men de kan också komma tätare och/eller bli mera långdragna. Andra vanliga biverkningar som kan förekomma är huvudvärk, akne och/eller spända bröst. Även humörsvängningar och viktökning kan förekomma. Besvären brukar minska eller försvinna efter några månader.

Läs mer om Vinelle.

P-piller från CampusPharma

CampusPharma har ett antal registrerade p-piller som är generika. Samtliga av CampusPharmas p-piller ingår i läkemedelsförmånen, vilket innebär att de också ingår i ungdomsförmånen.

För att kvinnan ska få det billigaste alternativet är det viktigt att föreskriva ett p-piller som är med i läkemedelsförmånen. Priset på generiska läkemedel varierar från månad till månad och varje månad utser TLV(Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) det läkemedel som har lägst pris till Periodens vara. Endast produkter som ingår i läkemedelsförmånen kan utses till periodens vara. Apoteket byter inte automatiskt till periodens vara – men erbjuder kunden periodens vara.