Ett annorlunda läkemedelsföretag som präglas av omtanke om kunder och medarbetare

Om CampusPharma

CampusPharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på registrering och marknadsföring av läkemedel och läkemedelsnära produkter i Norden. Verksamheten som startade 2004 har under senare år utvecklats kraftigt i och med att ett antal nya läkemedel har introducerats. Sedan 2015 är CampusPharma en del av Italfarmaco group

CampusPharmas affärsidé är att marknadsföra och sälja läkemedel och läkemedelsnära produkter på den nordiska marknaden inom terapiområden som tillgodoser både små och stora patientgruppers behov. Vårt fokus är Kvinnohälsa, Licensläkemedel och Special Pharma (nischprodukter).

Med över tio års erfarenhet av att tillhandahålla läkemedel har CampusPharma ett stabilt kontaktnät av nordiska farmaceuter, läkare samt apotek och sjukhus. Vi har också en grundlig förståelse för dessa gruppers behov.

Företagets vision och värderingar utgör en viktig plattform för vårt sätt att bedriva verksamheten. Vi är ett annorlunda läkemedelsföretag som präglas av omtanke om kunder och medarbetare, där engagemang och vinstmedel på ett konkret sätt bidrar till utveckling av hälsoprojekt i Afrika.

Vad vi står för

CampusPharma har över 100 års sammanlagd erfarenhet från olika funktioner inom läkemedelsindustrin. Dessutom har vi personlig erfarenhet från utvecklingsarbete i Afrika och Latinamerika. I vår dagliga verksamhet är enkelhet, omtanke och ansvar nyckelord.

Enkelhet

  • Litet företag
  • Snabba beslutsvägar
  • Lyhördhet
  • Flexibilitet

Omtanke

Unika produkter för både små och stora patientgrupper med olika behov.

Ansvar

En del av våra vinstmedel går till uppbyggnad och utveckling av hälsoprojekt i Afrika.

Läs mer här!

Våra samarbetspartners

Vi samarbetar med ett antal väletablerade läkemedelstillverkare inom Europa. All utveckling, tillverkning och distribution sker enligt europeisk läkemedelslagstiftning och överensstämmer med GMP (Good Manufacturing Practice) och GDP ( Good Distribution Practice).

Vårt lager av läkemedel och läkemedelsnära produkter finns hos Tamro i Sverige. Vi distribuerar våra läkemedel via de ledande distributörerna av läkemedel i Norden.

CampusPharma erbjuder

  • Lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i Sverige och övriga Nordiska länder.
  • God marknadskännedom inom gynekologi, onkologi, neurologi, anestesi, hjärta/kärl och OTC.
  • Erfarenhet från en rad lanseringar av både receptfria och receptbelagda läkemedel.
  • Vana vid samarbete med Läkemedelsverket och apotekskedjorna.
  • Vi arbetar med registrering, kvalitetssäkring och farmakovigilans.