Ett annorlunda läkemedelsföretag som präglas av omtanke om kunder och medarbetare

Ett annorlunda läkemedelsföretag som präglas av omtanke om kunder och medarbetare

Om CampusPharma

CampusPharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på registrering och marknadsföring av läkemedel och läkemedelsnära produkter i Norden. Verksamheten som startade 2004 har under senare år haft en god tillväxt i och med att ett antal nya läkemedel har introducerats. Sedan 2011 är CampusPharma en del av Italfarmaco group

CampusPharmas affärsidé är att marknadsföra och sälja läkemedel och läkemedelsnära produkter på den nordiska marknaden inom terapiområden som tillgodoser både små och stora patientgruppers behov. Vårt fokus ligger inom kvinnohälsa och specialläkemedel inom neurologi och onkologi. Vi arbetar med både receptbelagda och receptfria produkter.

Med snart 20 års erfarenhet av att tillhandahålla läkemedel i Norden har CampusPharma ett stabilt kontaktnät av nordiska farmaceuter, läkare samt apotek och sjukhus. Vi har också en djupgående förståelse för dessa gruppers behov.

Företagets vision och värderingar utgör en viktig plattform för vårt sätt att bedriva verksamheten. Vår vision är att vara ett annorlunda läkemedelsföretag som präglas av omtanke om patienter, kunder och medansvariga.

Vad vi står för

CampusPharma har över 400 års sammanlagd erfarenhet från olika funktioner inom läkemedelsindustrin. Dessutom har vi personlig erfarenhet från utvecklingsarbete i Afrika och Latinamerika. I vår dagliga verksamhet är enkelhet, omtanke och ansvar nyckelord.

Enkelhet

 • Prestigelöst
 • Snabba & korta beslutsvägar
 • Flexibilitet och lösningsorientering
 • Tydlighet

Omtanke

 • Vi bryr oss om, lyssnar på, är uppmärksamma på och visar respekt för medansvariga, patienter, kunder och partners.
 • Vi tillhandahåller produkter som tillgodoser även små patientgruppers behov

Ansvar

 • Engagemang​
 • Egenansvar​
 • Samspel ​
 • Tillit​
 • Miljö och Hållbarhet
 • Kvalitet​
 • Corporate Social Responsibility(CSR) ​

Läs mer här!

Våra samarbetspartners

Vi samarbetar med ett antal väletablerade läkemedelstillverkare inom Europa. All utveckling, tillverkning och distribution sker enligt europeisk läkemedelslagstiftning och överensstämmer med GMP (Good Manufacturing Practice) och GDP (Good Distribution Practice).

Vårt lager av läkemedel och läkemedelsnära produkter finns hos Tamro i Kungens Kurva, Sverige. Vi distribuerar våra läkemedel via de ledande distributörerna av läkemedel i Norden.

CampusPharma erbjuder

 • Lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i Sverige och övriga nordiska länder.
 • God marknadskännedom inom gynekologi, onkologi, neurologi, anestesi, hjärta/kärl och OTC.
 • Erfarenhet från en rad lanseringar av både receptfria och receptbelagda läkemedel.
 • Vana vid samarbete med de nordiska läkemedelsverken och apotekskedjorna.
 • Vi arbetar med registrering, kvalitetssäkring, hållbarhet och farmakovigilans.