Internationella kvinnodagen!

På CampusPharma där kvinnors hälsa står i centrum, hedrar vi Internationella kvinnodagen genom konkreta åtgärder och engagemang. I år firar vi denna viktiga dag genom att aktivt bidra och ge tillbaka på ett meningsfullt sätt.

Vi är särskilt stolta över att ha gjort en donation till Panzisjukhuset i Kongo, en institution som leder kampen för att tillhandahålla livsviktig vård till kvinnor utsatta för sexuellt våld och svåra gynekologiska skador. Under Dr. Denis Mukweges ledning erbjuder sjukhuset kritisk vård, psykologiskt stöd och juridisk rådgivning till kvinnor i nöd. Vårt bidrag är ett steg mot att göra en verklig skillnad i livet för de kvinnor och flickor som behöver det mest.

För att ytterligare belysa vikten av kvinnors hälsa, anordnar vi ett webinar om klimakteriet med dr. Naomi Flamholc och barnmorskan Eva Elmström – en fråga som berör många men som ofta omgärdas av tystnad och stigma. Detta är en del av vårt åtagande att öka medvetenheten och förståelsen kring kvinnors hälsorelaterade frågor.

Internt firar vi också denna dag genom att lyfta och uppmärksamma de kvinnliga förebilder som inspirerar oss varje dag. Genom att dela deras historier och prestationer vill vi skapa ett utrymme för erkännande och uppskattning av de bidrag kvinnor gör i vårt samhälle och i världen.

Internationella kvinnodagen är en påminnelse om det arbete som fortfarande återstår och det engagemang vi delar för att göra en positiv skillnad inte bara idag, utan varje dag.

För mer information om vårt webinar och hur du kan delta, klicka på länken: Campus Talks

Tillsammans kan vi göra en skillnad.