Klimakteriefrågor på internationella kvinnodagen!

Datum/tid:
08 mars, 2024, kl: 12:05 - 13.00
Föreläsare:
Eva Elmström, leg. barnmorska och Naomi Flamholc, allmänläkare
Barnmorskor, Allmänläkare, Distriktssjuksköterskor

Inbjudan till lunchwebinar
Klimakteriefrågor på internationella kvinnodagen!

Fredagen 8 mars 2024 kl.12.05 - 13.00

CampusPharma vill i samband med internationella kvinnodagen bjuda in till ett webinar med en interaktiv frågestund om klimakteriet. Barnmorskan Eva Elmström och allmänläkaren Naomi Flamholc delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring behandling av kvinnor i och kring klimakteriet.

Nedan är några av era inskickade frågor som de kommer att diskutera:

  • Hur kan vårdgivare närma sig ämnet och patienten?
  • Vad är viktigt i ett patientmöte?
  • Vilken information önskar/behöver patienten?
  • Efter föreläsningen ges även möjlighet till frågor.

Webinariet inleds med en kort produktinformation om Blissel (estriol 50μg/g) av CampusPharma.

Eva Elmström är leg. barnmorska med över 30 års erfarenhet inom kvinnohälsa och har specialiserat sig på klimakterievård.
Eva är författare till ”Klimakteriet - Handbok för vårdgivare”.

Naomi Flamholc är allmänläkare och har specialiserat sig på klimakteriet. Naomi arbetar för att öka kunskapen om denna patientgrupp inom vården. Hon är idag medgrundare och arbetar i nätbaserade vårdbolaget Womni som hjälper kvinnor med klimakterieproblematik.

VARMT VÄLKOMMEN!
Duaa Daebes
Bitr. Produktchef gynekologi
Mob: +46 (0) 700 809 540
duaa.daebes@campuspharma.se
www.campuspharma.se

Blissel (50 mikrogram estriol/g vaginalgel), östrogener. Rx, EF. Indikation: Behandling av symtom på vaginal atrofi orsakad av östrogenbrist hos postmenopausala kvinnor. Varningar och begränsningar: Behandling ska endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliteten negativt. Värdering av risk/nyttabalansen ska göras minst en gång om året. Biverkningar: Klåda, genital klåda, klåda på applikationsstället. Produktresumé uppdaterad: 2022-05-09. För ytterligare information se www.fass.se. CampusPharma AB, www.campuspharma.se

C4212-2 2024-02

Fyll i nedan formulär, så får du en direktlänk till den digitala föreläsningen.