Rapportering av biverkningar

  Rapportör

  Förnamn

  Efternamn


  LäkareSjukvårdspersonalPatientÖvrig

   


  Jag har läst och tagit del av Campuspharma´s personuppgiftspolicy

  Kontaktuppgifter

  Telefonnummer

  E-postadress

  Jag godkänner att CampusPharma kontaktar mig

  Misstänkt läkemedel

  Läkemedletsnamn:

  Dosering

  Orsak till behandling

  Startdatum

  Slutdatum

  Patientdata

  Initialer

  Födelsedatum

  Kön

  Använder patienten andra läkemedel

  Okänt
  Nej
  Ja, specificera

  Har patientet andra sjukdomar?

  Okänt
  Nej
  Ja, specificera

  Biverkan

  När uppträdde den första gången

  Ge en detaljerad beskrivning

  Är patienten gravid?

  Har patienten tillfrisknat?