Ny styrka – Hypotron 10 mg på den nordiska marknaden

Hypotron (midodrin) är avsett för behandling av svår ortostatisk hypotension på grund av autonom dysfunktion.

Hypotron finns sedan tidigare i styrkorna 2,5 mg och 5 mg och nu kommer en ny styrka, Hypotron 10 mg. Detta innebär att det blir färre tabletter vid underhållsdosering*.

Vill du veta mer om Hypotron – kontakta oss på info@campuspharma.se

* vanlig underhållsdosering är 10 mg tre gånger dagligen

Hypotron (2,5 mg, 5 mg och 10 mg midodrinhydroklorid), tabletter, medel vid hjärtsjukdomar, adrenerga och dopaminerga medel. Rx, F. Indikation: Hypotron är avsett för behandling av vuxna med svår ortostatisk hypotoni på grund av autonom dysfunktion när andra åtgärder och behandlingar är otillräckliga. Varningar och begränsningar: Svår ortostatisk hypotoni med hypertoni i liggande. Om hypertoni inte avtar genom dosminskning måste midrodrinbehandlingen avbrytas. Patienter ska uppmanas att omedelbart rapportera symtom på hypertoni i liggande såsom bröstsmärta, palpitationer, andnöd, huvudvärk och dimsyn, samt övervakas för dessa biverkningar av behandlande läkare. Administrering av midodrin kan leda till en sänkning av hjärtfrekvensen så försiktighet rekommenderas om midodrin används samtidigt med medel som direkt eller indirekt minskar hjärtfrekvensen. Försiktighet ska iakttas hos patienter med ateroskleros eller prostatasjukdom. Biverkningar: De vanligaste biverkningarna (³ 1/10) är piloerektion (gåshud), klåda i hår-botten och dysuri. Produktresumé uppdaterad 2021-03-12. För mer information se www.fass.se eller kontakta CampusPharma AB, www.campuspharma.se