Inbjudan till lunchwebinar 7 december

Tidig pubertet, hur påverkar det ungas psykosociala utveckling?

 

Tisdagen den 7 December kl. 12.05 – 12.50

Samtidigt som puberteten är en allmänmänsklig utvecklingsprocess, skiljer sig unga människor markant åt gällande när puberteten inträffar.

Föreläsningen ger:

  • En överblick av svensk och internationell forskning om vilken betydelse pubertetstimingen har för flickor och pojkars psykosociala utveckling.

  • Hur de mår psykiskt.

  • Hur deras kamratrelationer fungerar.

  • Hur väl de följer samhällets lagar, regler och normer. 

En kort produktinformation om våra p-piller kommer presenteras. 

Föreläsare:
Therése Skoog, professor och Excellent lärare, Psykologiska institutionen/ Göteborgs universitet.

Klicka här för anmälan och deltagande!

 

Varmt välkommen!

CampusPharma AB