CampusPharmas digitala föreläsningar

CampusPharma har under hösten 2020 startat upp arbetet med att arrangera korta digitala föreläsningar riktade till vårdpersonal. Ambitionen är att dessa skall vara regelbundet återkommande med aktuella teman för såväl barnmorskor som läkare. Intresset att delta är stort och vi har fått önskemål om att föreläsningarna skall spelas in för att kunna tittas på i efterhand. Nedan kommer vi lägga upp de olika föreläsningar som genomförts och som ni enkelt kan titta på när det passar er.

Har ni förslag på aktuellt tema eller andra synpunkter så är ni välkommen att maila oss på info@campuspharma.se

Näringslära

2021-04-27
Fysisk aktivitet – på ett inkluderande sätt
med Leg. Naprapat Katarina Woxnerud
Se föreläsningen

2021-03-12
Näring för livet
med dietist Nikki Kristiansson
Se föreläsningen


Antikonception

2021-01-22
Kombinerad hormonell antikonception – ur ett hälsoperspektiv
med professor och överläkare Jan Brynhildsen
Se föreläsningen

2021-05-28
Reproduktiv Livsplan
med samordningsbarnmorska och doktorand Yvonne Skogsdal 
Se föreläsningen


Bakteriell Vaginos/Vaginal Atrofi

Samtliga webinar är på engelska.

2021-04-12
Vaginalflorans roll under kvinnans liv
med professor och doktor Jean-Marc Bohbot (Frankrike)
Se föreläsningen

2020-11-26
Översikt av kliniska data och publikationer för produkter i Medinovas gynekologiportfölj
med medicindoktor Valdas Prasauskas (Schweiz)
Se föreläsningen

2020-11-12
Vaginal atrofi/GSM – påverkan på livskvalitet och behandlingsalternativ
med professor Rossella Nappi (Italien)
Se föreläsningen

2020-11-02
Laktobaciller och östriolets viktiga roll i menopausen och återuppbyggnaden av det vaginala ekosystemet
med professor Gilbert G. Donders (Belgien)
Se föreläsningen

2020-10-14
Utmaningar vid behandling av vaginala infektioner hos gravida
med professor Daniel Surbek (Schweiz)
Se föreläsningen

2020-10-07
Nya alternativ vid behandling av bakteriell vaginos och nya resultat för hur dekvaliniumklorid påverkar biofilmen
med doktor Phillip Hay (UK) och professor Ana Palmeira de Oliveira (Portugal)
Se föreläsningen

2020-09-30
Översikt av vaginala infektioner (inklusive mikroskopi)
med professor Werner Mendling (Tyskland)
Se föreläsningen