Välkommen till Campus digitala mötesplattform

CampusPharma har under hösten 2020 startat upp arbetet med att arrangera korta digitala föreläsningar riktade till vårdpersonal. Ambitionen är att dessa skall vara regelbundet återkommande med aktuella teman för såväl barnmorskor som läkare. Intresset att delta är stort och vi har fått önskemål om att föreläsningarna skall spelas in för att kunna tittas på i efterhand. Nedan kommer vi lägga upp de olika föreläsningar som genomförts och som ni enkelt kan titta på när det passar er.

Har ni förslag på aktuellt tema eller andra synpunkter så är ni välkommen att mail oss; info@campuspharma.se

 


2020-12-15
Föreläsning ”Tips och råd i mötet med patienter från andra kulturer”
Se föreläsningen


2020-11-13
Föreläsning om normer och sexuell hälsa
Se föreläsningen