Bara graviditetsillamående?

Datum/tid:
30 januari, 2024, kl: 12:05 - 13:00
Föreläsare:
Rebecka Kaplan Sturk, Specialistläkare Gynekologi/Obstetrik
Gynekolog / Allmänläkare, Barnmorskor

Vilka bakomliggande sjukdomar kan förvärra tillståndet? 
Tisdagen den 30 januari kl. 12.05-13.00

CampusPharma bjuder in till en föreläsning i syfte att öka kunskapen kring graviditetsillamående. 

Föreläsare: Rebecka Kaplan Sturk, Specialistläkare Gynekologi/Obstetrik

Rebecka är specialistläkare inom gynekologi och obstetrik samt dipl. kostrådgivare. Hon besitter en lång klinisk erfarenhet inom både primär – och slutenvård. Idag arbetar Rebecka på gynmottagning Ester Care samt inom MHV och UM i Stockholm.

Föreläsningen kommer ge dig kunskap om:

  • Bakomliggande sjukdomar som vårdpersonal bör vara extra observanta på vid behandling av graviditetsillamående. 
  • Hur man kan förebygga graviditetsillamående.
  • Hur man kan gå vidare när behandlingen inte fungerar.
  • Vilka differentialdiagnoser som finns till graviditetsillamående och hur dessa kan uteslutas.

I samband med föreläsningen kommer du även få produktinformation om Xonvea (doxylamin/pyridoxin), ett receptbelagt läkemedel specifikt framtaget för behandling av graviditetsillamående.

Efter föreläsningen ges möjlighet till frågor.

Varmt välkommen önskar CampusPharma!

 Amelie Ricksäter, Anna Olsson, Christina Sandberg, Daniel Wirestrand, Jeanette Gustafsson

Kontakt; info@campuspharma.se

Xonvea (10 mg doxylaminvätesuccinat/10 mg pyridoxinhydroklorid), enterotabletter, aminoalkyletrar. Rx. EF. Indikation: Behandling av graviditetsillamående och -kräkningar hos kvinnor som inte svarar på konservativ behandling. Varningar och begränsningar: Xonvea ska tas på fastande mage. Xonvea innehåller antihistamin och kan därmed orsaka somnolens. Xonvea kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Samtidig användning med CNS-depressiva medel, inklusive alkohol och sömn- och rogivande medel, rekommenderas inte. Försiktighet vid behandling av patienter känsliga för antikolinerga effekter. Tabletten innehåller spårmängder av azofärgämnet allurarött AC aluminiumlack (E129) vilket kan ge allergiska reaktioner. Interaktion med urinscreening för metadon, opiater och fencyklidinfosfat (PCP) förekommer. Begränsad evidens för användning av Xonvea vid hyperemesis gravidarum. Produktresumén uppdaterad: 2022-06-13. För mer information se www.fass.se eller kontakta CampusPharma AB, www.campuspharma.se.

C4186-2 2024-01 SE

Fyll i nedan formulär, så får du en direktlänk till den digitala föreläsningen.