Epoprostenol CampusPharma

Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg och 1,5 mg, pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

Epoprostenol CampusPharma är ett registrerat läkemedel i Sverige, Danmark och Norge.

Epoprostenol CampusPharma innehåller epoprostenol och har två olika användningsområden. Det används antingen under njurdialys för att förhindra blodproppar eller för att behandla primärt eller sekundärt högt blodtryck i lungorna (pulmonell hypertension) genom att vidga blodkärlen och därmed sänka blodtrycket i lungorna.

För mer information, se Läkemedelsverket