Epoprostenol CampusPharma

Epoprostenol CampusPharma 0,5mg och 1,5mg, pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

Epoprostenol CampusPharma är ett registrerat läkemedel i Sverige, Danmark och Norge.

Epoprostenol CampusPharma innehåller epoprostenol och har två olika användningsområden. Det används antingen under njurdialys för att förhindra blodproppar eller för att behandla primärt eller sekundärt högt blodtryck i lungorna (pulmonell hypertension) genom att vidga blodkärlen och därmed sänka blodtrycket i lungorna.

Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH)

Pulmonell Arteriell Hypertension är en sammanfattande beteckning för en grupp av sjukdomar som karakteriseras av förträngningar i lungans små kärl. Detta leder till förhöjd kärlresistens (motstånd), förhöjt blodtryck i lungcirkulationen och belastning av hjärtats högra sida.

PAH kan dels förekomma som en primär sjukdom som drabbar blodkärlen direkt, dels som en följd till någon annan allvarlig sjukdom som till exempel vissa hjärtfel eller vid uttalade lungproblem efter för tidig födsel.

En förpackning Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg innehåller:

  • En injektionsflaska Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg, innehållande en vit frystorkad pulverkaka förpackad i en 15 ml klar injektionsflaska av glas typ I med grå propp och lock av aluminium med blå flip-off insats.
  • En klar injektionsflaska med 50 ml steril glycinbuffert, pH 10,5.
  • Ett sterilfilter för aseptisk beredning av infusionslösning.

En förpackning Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg innehåller:

  • En injektionsflaska Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg, innehållande en vit frystorkad pulverkaka förpackad i en 15 ml klar injektionsflaska av glas typ I med grå propp och lock av aluminium med röd flip-off insats.
  • Två klara injektionsflaskor av glas med 50 ml steril glycinbuffert, pH 10,5.
  • Ett sterilfilter för aseptisk beredning av infusionslösning.

Förpackningsinformation Danmark och Norge               

Vnr 085516 – Epoprostenol CampusPharma 0,5mg, Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning/pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning

Vnr 396203 – Epoprostenol CampusPharma 1,5mg, Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning/pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning

För mer information om Epoprostenol CampusPharma 0,5mg och 1,5mg på danska och norska se respektive produktresumé.

 

Epoprostenol CampusPharma (epoprostenol) Antikoagulantia. Rx. EF. ATC-kod B01AC09. Indikationer: Njurdialys, Pulmonell arteriell hypertension. Förpackningar: Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 0,5 mg. Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1,5 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2018-05-02. För ytterligare information, se www.lakemedelsverket.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se.