Tidig pubertet, hur påverkar det ungas psykosociala utveckling?

Tre kvinnor som diskuterar i sjukhusmiljö
Datum/tid:
07 december, 2021, kl: 12:05
Föreläsare:
Therése Skoog, professor och Excellent lärare, Psykologiska institutionen/ Göteborgs universitet.
Barnmorska / Helsesykepleier

Samtidigt som puberteten är en allmänmänsklig utvecklingsprocess, skiljer sig unga människor markant åt gällande när puberteten inträffar.

Föreläsningen ger:

  • En överblick av svensk och internationell forskning om vilken betydelse pubertetstimingen har för flickor och pojkars psykosociala utveckling.
  • Hur de mår psykiskt.
  • Hur deras kamratrelationer fungerar.
  • Hur väl de följer samhällets lagar, regler och normer.

En kort produktinformation om våra p-piller kommer presenteras.

Föreläsare:
Therése Skoog, professor och Excellent lärare, Psykologiska institutionen/ Göteborgs universitet.

 

Fyll i nedan formulär, så får du en direktlänk till den digitala föreläsningen.