Reproduktiv Livsplan

Datum/tid:
28 maj, 2021, kl: 12:10
Föreläsare:
Yvonne Skogsdal, Leg. Barnmorska. Mödravårdsenheten. Region Örebrolän.
Barnmorska / Helsesykepleier

Känner du frustration över att många patienter inte är medvetna om kopplingen mellan fertilitet och levnadsvanor?

Föreläsningen om reproduktiv livsplan kommer ge dig redskap;

  • Om livsstil och andra faktorers betydelse för fertilitet och graviditet
  • Hur du kan öka medvetenheten hos kvinnor och män
  • Hur du kan arbeta preventivt och stödjande med rådgivning

 

 

Fyll i nedan formulär, så får du en direktlänk till den digitala föreläsningen.