Kombinerad hormonell antikonception – ur ett hälsoperspektiv

Datum/tid:
23 januari, 2021, kl: 12:10
Föreläsare:
Jan Brynhildsen, professor och överläkare, Örebro, Universitet och KK Universitetssjukhuset Örebro.
Barnmorska / Helsesykepleier

Förutom att förhindra graviditet så bidrar användningen av kombinerade p-piller även till ett antal andra hälsoeffekter – positiva som negativa. Ofta hamnar positiva effekter i skymundan då förskrivare måste informera användaren om risker vid användning. Jan Brynhildsen går igenom vad det finns för positiva/negativa hälsoeffekter och hur viktiga dessa är för användaren. 

Utifrån denna föreläsning har CampusPharma i samarbete med Jan tagit fram ett förskrivarmaterial som ger en översikt över positiva och negativa hälsoeffekter för samtliga grupper av preventivmedel. Är du förskrivare men inte fått tillgång till materialet? Hör av dig till oss, info@campuspharma.se, så ser vi till att materialet levereras till dig.

 

Fyll i nedan formulär, så får du en direktlänk till den digitala föreläsningen.