Abort

I Sverige görs varje år mellan 35 000 – 38 000 aborter. Närmare 85 % av aborterna utförs före utgången av 9:e graviditetsveckan. Den medicinska abortmetoden har utvecklats sedan introduktionen i början av 1990-talet och har kommit att bli den dominerande metoden. Medicinsk abort utgör idag drygt 93 % av alla aborter.

Att göra en abort innebär att man avbryter en graviditet. I Sverige har vi fri abort vilket innebär att kvinnan själv har rätt att bestämma om hon vill avsluta en graviditet fram till och med vecka 18. Har man gått över vecka 18 (fram till vecka 22) så kan man ibland få tillstånd att göra abort men då är det inte kvinnan själv som bestämmer utan då måste man be om tillstånd hos en speciell enhet på socialstyrelsen.

Det finns två olika typer av abort, medicinsk abort och kirurgisk abort.

MIFEPRISTONE Linepharma är ett antihormon som verkar genom att hämma effekten av progesteron, ett hormon som behövs för att graviditeten ska kunna fortsätta. MIFEPRISTONE Linepharma orsakar därigenom en abort.

Vid funderingar kring abort hänvisar vi till vårdguidens hemsida, www.1177.se

Källa: Statistik om aborter 2018, Socialstyrelsen