MIFEPRISTONE Linepharma 200 mg tabletter 

MIFEPRISTONE Linepharma är ett antihormon som verkar genom att hämma effekten av progesteron, ett hormon som behövs för att graviditeten ska kunna fortsätta. MIFEPRISTONE Linepharma orsakar därigenom en abort.

 

MIFEPRISTONE Linepharma rekommenderas för medicinskt avbrytande av en graviditet:

  • högst 63 dagar efter den första dagen i din senaste mens.
  • i kombination med en annan behandling som kallas prostaglandin (en substans som ökar sammandragningarna i livmodern) som man tar 36 till 48 timmar efter det att man tagit Mifepristone Linepharma.

MIFEPRISTONE Linepharma är avsett för oral (via munnen) användning.

Man tar 200 mg mifepriston (1 tablett), följt av en prostaglandinanalog (1 vagitorium innehållande 1 mg gemeprost som förs upp i slidan) 36 till 48 timmar senare.

MIFEPRISTONE Linepharma-tabletten ska sväljas med lite vatten i närvaro av en läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Förpackningar om 1 tablett alternativt 30 tabletter (sjukhusförpackning). Varje tablett är förpackad i aluminiumblister.

Medicinsk abort

Medicinsk abort innebär att man avbryter en graviditet med läkemedelsbehandling. Förloppet inleds med att 200 mg mifepriston intas peroralt som en engångsdos. Efter 36-48 timmar tas en prostaglandinanalog (misoprostol). Fram till och med vecka nio (9) är medicinsk abort den vanligaste metoden för avbrytande av graviditet.

I Sverige görs varje år mellan 35 000 – 40 000 aborter. Närmare 80 % av aborterna utförs före utgången av 9:e graviditetsveckan. Den medicinska abortmetoden har utvecklats sedan introduktionen i början av 1990-talet och har kommit att bli den dominerande metoden. Medicinsk abort utgör idag drygt 87 % av alla aborter före utgången av 9:e graviditetsveckan.

Under de tidiga åren användes en betydligt högre dos av mifepriston än idag, men dokumentation och klinisk praxis har visat att en dos om 200 mg är tillräcklig och optimal. Detta är också i linje med de rekommendationer som finns från WHO och FARG (Arbets- och referensgrupp för Familjeplanering inom Svensk Gynekologisk Förening).

 

Mifepristone Linepharma 200 mg (mifepriston). Övriga könshormoner och modulator för fortplantningsfunktionen/progesteronblockare. Rx. EF. ATC-kod G03XB01. Indikationer: För avbrytande av graviditet kan Mifepristone Linepharma 200 mg tablett och prostaglandin endast förskrivas i enlighet med enskilda länders nationella lagar och riktlinjer. Medicinskt avbrytande av en pågående intrauterin graviditet i sekventiell kombination med en prostaglandinanalog upp till 63 dagars amenorré. Förpackningar: Aluminiumblister med 1 tablett och 30 tabletter (sjukhusförpackning). Dosering: Administreringsmetoden är 200 mg mifepriston som en peroral engångsdos följt av prostaglandinanalogen gemeprost 1 mg vaginalt efter 36-48 timmar. Senaste översyn av produktreumé: 2018-09-25. För ytterligare information, se www.fass.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se