Donaxyl på internetmedicin

internetmedicin.se har man uppdaterat sina rekommendationer för behandling av bakteriell vaginos och lagt till Donaxyl.                                                                                                                                                                                     

Man skriver: "Dekvalinium (Donaxyl) är ett antiseptiskt preparat med likvärdig effekt och mindre risk för resistensutveckling. Doseringen är en vaginaltablett dagligen i 6 dagar".