Zellmine och Zellmine 28

Zellmine/ Zellmine 28 är ett kombinerat p-piller som innehåller 0,03 mg etinylestradiol och 3 mg drospirenon.

 

Zellmine och Zellmine 28 ingår i läkemedelsförmånen.

Zellmine/Zellmine 28 är en generisk kopia av Yasmin/Yasmin 28

För mer information se fass.se

Zellmine blister

Zellmine blister 28

Zellmine/Zellmine 28 (0,03 mg etinylestradiol, 3 mg drospirenon), tabletter, kombinerat p-piller. Rx. F. ATC-kod G03AA12Indikation: Antikonception för kvinnor. Varningar och begränsningar: Vid beslut att förskriva Zellmine/ Zellmine 28 ska den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas, framför allt de för venös tromboembolism (VTE) och risken för VTE med Zellminelle/ Zellminelle 28 jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel. Förpackning: Zellmine, kartor med vardera 21 aktiva tabletter. 3×21. Zellmine 28, kartor med 28 tabletter, varje karta innehåller 21 aktiva tabletter och 7 placebotabletter. 3×28. Produktresumé uppdaterad 2016-05-20. För ytterligare information se www.fass.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se