Zelle

Zelle är ett kombinerat p-piller som innehåller 0,02 mg etinylestradiol och 3 mg drospirenon.

 

Zelle ingår i läkemedelsförmånen.

Zelle är en generisk kopia av Yaz.

För mer information se fass.se

 

Zelle blister

 

Zelle (0,02 mg etinylestradiol, 3 mg drospirenon), tabletter, kombinerat p-piller. Rx. F. ATC-kod G03AA12. Indikation: Antikonception för kvinnor. Varningar och begränsningar: Vid beslut att förskriva Zelle ska den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas, framför allt de för venös tromboembolism (VTE) och risken för VTE med Zelle jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel. Förpackning: Kartor med 28 tabletter, varje karta innehåller 24 aktiva tabletter och 4 placebotabletter. 3×28. Produktresumé uppdaterad 2016-05-20. För ytterligare information se www.fass.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se