Vaginal behandling med den lägsta östrogendosen

Estrokad® (0,03 mg estriol, vagitorium) är ett receptfritt läkemedel för lokal behandling av vaginala symtom vid östrogenbrist hos postmenopausala kvinnor.

Torra slemhinnor i underlivet är ett vanligt problem efter klimakteriet och kan leda till olika besvär som sveda, klåda, smärta vid samlag och upprepade underlivsinfektioner. Det kan påverka kvinnans livskvalité negativt. Orsaken till torra slemhinnor är oftast östrogenbrist, men slemhinnorna kan återställas med östrogen som tas lokalt i slidan.

Estrokad – östrogen i mycket låg dos

Estrokad är ett lokalt administrerat vagitorium med en mycket låg dos estriol och självbegränsande systemisk exponering (som har visats vara nästan försumbar efter upprepad administrering). Det är en anledning till att det är mycket osannolikt när det gäller att framkalla de svårare effekterna som associeras med oral östrogenersättningsterapi.

Så hjälper Estrokad mot torra slemhinnor i underlivet

Estrokad lindrar symtomen genom att göra slemhinnan i slidan tjockare, fuktigare och mer elastisk. Slidans slemhinna är mycket mottaglig för östrogen. Dessutom gör Estrokad att pH sänks (surare miljö) och att slidans normala bakterieflora återställs. Innan estriolbehandling inleds bör kvinnan kontakta läkare för att få rätt diagnos ställd.

Praktiskt om Estrokad

Att föra upp ett vagitorium i slidan är lika enkelt som att använda en tampong. Varken applikator eller andra hjälpmedel behövs för att föra upp vagitoriet djupt in i slidan på kvällen strax före sänggåendet.

Under de första 3 veckornas behandling administreras ett vagitorium dagligen. Därefter rekommenderas en underhållsdos på 1 vagitorium två gånger per vecka. Lokal östrogenbehandling är en kontinuerlig behandling – om den avslutas kommer oftast symtomen tillbaka. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3-4 veckor bör kvinnan kontakta läkare. 

Vid förstagångsförskrivning räcker 1 förpackning Estrokad i 7 veckor, men om kvinnan redan använder lokalt östrogen räcker 1 förpackning Estrokad i 15 veckor (underhållsbehandling). Det är alltid viktigt att läsa bipacksedeln noggrant innan kvinnan börjar använda Estrokad.

Ladda ner patientinformation om Estrokad.

Estrokad är receptfritt och finns på apotek

Estrokad finns att köpa receptfritt på apotek och på deras hemsidor. Det går även bra att köpa Estrokad på internetapoteken www.apotea.se och www.netoteket.se.

Vanliga biverkningar

I början av behandlingen när slemhinnorna i underlivet fortfarande är tunna och sköra kan lokal irritation uppkomma, till exempel värmekänsla, smärta och/eller klåda, men biverkningarna är ofta övergående och lindriga. Om besvären blir påtagliga, bör kvinnan kontakta läkare.

Se professor Bo von Schoultz informera patienter om torra slemhinnor i underlivet:

Se produktfilm om Estrokad:

Referenser: Produktresumé Estrokad, www.fass.se

Estrokad (0,03 mg estriol) vagitorium. Receptfritt läkemedel. EF. ATC-kod: G03CA04. Indikation: Lokal behandling av vaginala symtom vid östrogenbrist hos postmenopausala kvinnor. Varningar och begränsningar: För behandling av postmenopausala symtom ska östrogenbehandling endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta-balansen göras minst årligen och ska endast fortsätta så länge nyttan uppväger risken. Estrokad ska inte kombineras med HRT. Estrokad är inte indicerat under graviditet eller amning. Initialdos: 1 vagitorium dagligen i 3 veckor. Underhållsdos: 1 vagitorium 2 gånger i veckan. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3-4 veckor, kontakta läkare. Förpackning: 30 vagitorier i aluminiumstrips. Rek. pris på apotek är 139 kr. Produktresumén uppdaterad 2014-12-02. För ytterligare information se www.fass.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se